panza freatica bucuresti harta

panza freatica bucuresti harta

Pânza freatică este un termen folosit în hidrogeologie pentru a descrie stratul subteran de apă dulce, care se găsește în pământ și care alimentează fântânile și izvoarele. În cazul Bucureștiului, pânza freatică reprezintă principala sursă de apă potabilă pentru oraș și zona sa metropolitană.

Harta pânzei freatice a Bucureștiului este o reprezentare grafică a distribuției și adâncimii acestei pânze subterane în diferite zone ale orașului. Ea este realizată pe baza datelor obținute din studii hidrogeologice și foraje de adâncime efectuate în zonă.

Prin intermediul hărții pânzei freatice, se poate înțelege mai bine disponibilitatea și calitatea apei subterane în diferitele zone ale Bucureștiului. Acest lucru este deosebit de important în ceea ce privește planificarea urbană, construcția infrastructurii de apă și protecția resurselor de apă potabilă.

De asemenea, harta poate fi utilă pentru identificarea zonelor cu potențial de poluare a apei subterane și pentru implementarea măsurilor de protecție a mediului în aceste zone vulnerabile.

În concluzie, harta pânzei freatice a Bucureștiului este o unealtă importantă pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă dulce în oraș și pentru protejarea mediului înconjurător. Ea oferă informații esențiale pentru luarea deciziilor în domeniul planificării urbane și al protecției mediului

Scroll to Top
Suna Acum 0768 622 229